“Cahan Holdinq” əməkdaşları Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində olublar.

“Cahan Holdinq” əməkdaşları Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində olublar.

“Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər İttifaqının əməkdaşları Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində olublar.