Tələbələr Cahan Sənaye Kompleksi ASC – də praktik məşğələdə olmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ekologiya Mühəndisliyi ixtisasının tələbələri Cahan Sənaye Kompleksi ASC – də praktik məşğələ keçmişdir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ekologiya mühəndisliyi ixtisasının tələbələri Cahan Sənaye Kompleksi ASC – də praktik məşğələ keçmişdir.
Tələbələr müəssisədə müxtəlif formada və ölçüdə istehsal olunan dam örtükləri və radiatorların istehsal prossesi ilə tanış olmuşlar. Tələbələrə müəssisədə istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti haqqında geniş məlumat verilmişdir.