İnsan Resursları Siyasəti

Cahan Holdinq şirkətlərində insan resurslarının idarə edilməsi anlayışı, iş edilən fərqli sektorların xüsusi ehtiyaclarına fəal olaraq cavab vermənin yanında strateji hədəfləri və performansı dəstəkləyəcək yanaşma və tətbiqlərin yaradılmasını ehtiva etməkdədir.
Fərqli sektorlarda və fərqli strukturlardakı şirkətlərdən ibarət Topluluk'ta insan qaynaqları siyasətləri, şirkətlərin xüsusi şərtlərinə və ehtiyaclarına istiqamətli elastikliyi təmin edəcək şəkildə müəyyən edilir. Bu siyasətlərin meydana gəlməsində əsas məqsəd, Cahan Birliyinin insan qaynağının rəhbərliyinə istiqamətli tətbiq və prioritetlərinin söykəndiyi təməl anlayışı təyin etməkdir.

Bacarıqlı işçi qüvvəsini cəmiyyətə qazandırmaq

İnsan resurslarının idarə olunması; bacarıqlı işçi qüvvəsinin işləmək üçün seçdiyi işəgötürən olmağı, birliyi gələcəyə daşıyacaq, Cahan Birliyi təşkilati dəyərlərinə sahib, işə ən uyğun xarakterli iş gücünü seçməyi və işə almağı, seçmə və işə almada qlobal dünyagörüşü və fəal yanaşma Birliyin gələcəyə istiqamətli əmək ehtiyaclarını qarşılamağı qarşısına məqsəd qoymuşdur.

İşçilərin inkişafına sərmayə qoymanın işçilərin davamlı inkişafı və potensialına reallaşdırmaları üçün inkişaf mühiti və fürsəti yaratmaq; İdarəçilərin, işçilərin inkişaf məsuliyyətini boynuna götürdüyü bir mədəniyyət yaradaraq çalışan performansını nizamlı olaraq izləmələrini təmin etmək və bununla əlaqədar açıq ünsiyyəti dəstəkləmək, Xüsusiyyətli, müvəffəqiyyətli, qlobal bir əmək və lider hovuzu meydana gətirmək məqsədiylə işçilərin inkişafını istiqamətləndirmək

Təşkilatı İnkişaf etdirmə və Gücləndirmə

Birliyin müvəffəqiyyətinin davamlılığını təmin edə bilmək üçün təşkilatın, insan qaynağının, sistem və proseslərin daim nəzərdən keçirilməsi və ehtiyaclar istiqamətində qurulması,
Yüksək potensiallı işçilərin performansının təqibi və Birliyin aktual və gələcək ehtiyacları istiqamətində qiymətləndirilməsi,Işçilərin və təşkilatın inkişafı üçün Community içi görevlendirme, transfer və rotasiya tətbiqlərinin artırılması

İşçilərin motivasiyasını və bağlılığını artırmaq

Aktiv, şəffaf, fərqliliyə və yaradıcılığa dəyər verən bir mədəniyyətin yaradılmasını və yayılmasını təmin etmək,
Işçilərin təklif və gözləntilərini nəzərə almaq,
Bağlılığı gücləndirici yanaşmaları davamlı inkişaf etdirmək,
Təhlükəsiz, sağlam, etik dəyərlərin yaşadıldığı, iş və xüsusi həyat arasındakı tarazlığı nəzərə alan bir iş mühiti təmin etmək.