Tələbələr "Cahan Holdinq" KŞİ-nin Plastik Məmulatları Zavodunda praktik məşğələdə olmuşlar.

NDU-nun İqtisadiyyat fakultəsinin tələbələri Cahan Holdinq KŞİ-nin Plastik Məmulatları Zavonda praktik məşğələdə olmuşlar.
Tələbələr müəssisədə müxtəlif formada və ölçüdə istehsal olunan məhsulların istehsal prossesi ilə tanış olmuşlar. Tələbələrə zavodun zavodun fəaliyyəti və istehsal olunan məhsulların keyfiyyəti haqqında  məlumat verilmişdir.